Saturday, June 7, 2008

Kiếp sau ...Lại chuyện đàn bà, thật là trò cổ xưa như trái đất, anh tự nhủ, lại cười khẩy, sau khi đã vo viên lá thư ném vào sọt rác...
Đọc tiếp...