Sunday, June 1, 2008

Tâm sự của chiếc ghếHiện tại tôi vẫn là nạn nhân của một sự hôn phối lầm lẫn với những anh nhân tình quê mùa, dốt nát, thô kệch. Nhưng tôi tin năm năm, mười năm, hoặc lâu nhất năm hai ngàn không trăm... không bao lâu nữa, tôi sẽ tìm được ông chủ đích thực của mình để mà tôn thờ, sùng ái, phục vụ chủ hết lòng... dù có là mức tổng mức phó hay gì gì đi nữa.
Đọc tiếp...