Thursday, July 3, 2008

Đảng CSVN đại diện cho dân Việt Nam !Theo lời ông nói “quê hương là vĩnh hằng” thì chưa chắc, vì các ông đã bán đứt Hoàng Sa, Trường sa và thác Bản Giốc cho Trung Cộng rồi… còn chúng tôi là Việt kiều chẳng thể mất gốc, nên lòng chúng tôi luôn luôn hướng về quê hương, chẳng cần ông kêu gọi thì chúng tôi luôn luôn hướng về Việt Nam, nhưng nhiều người đã về đầu tư thì bị chụp mũ là trốn thuế, hối lộ để rồi phải bỏ của chạy lấy người… Đọc tiếp...