Wednesday, July 9, 2008

Một nghìn lẻ một chuyện về cơn sốt giáCả triệu triệu người dân khác từ Hà Nội đến thôn quê, hễ động đến chi tiêu, từ xăng, gạo, rau quả, đồ dùng, vật dụng gì là kêu trời, la oai oái, chửi cha cả ông Đảng và ông nhà nước lên kia, họp chó gì mà họp lắm thế, chỉ tổ thâm thủng ngân sách ít ỏi của người dân, sau khi đã tham nhũng, bóc lột, hút máu, hút mủ dân chán chê ra mà chưa chán à?
Đọc tiếp...