Sunday, July 13, 2008

Như cánh bèo trôi...Ngày mai sẽ như thế nào, nhưng dù có khó khăn, mẹ sẽ vượt qua, con trai của mẹ. Ðêm nay lại thêm một đêm không có con bên cạnh, vòng tay mẹ sao thừa thãi quá. Mẹ sẽ chìm trong giấc ngủ mệt nhọc, và mẹ sẽ gặp con trong giấc mơ, mẹ tin như thế, động lực bé nhỏ của mẹ...
Đọc tiếp...