Monday, July 14, 2008

Những chỉ dấu tích cực về vụ HY Phạm Minh MẫnCá nhân hồng y Phạm Minh Mẫn, dù ở vị trí nào thì bài học cũng không thể nào quên: người Việt công giáo đã tỏ thái độ rõ ràng, và tuy kính trọng tước vị hồng y, không ai có quyền tuớc bỏ hay hạ nhục cái lý lịch ty nạn của cộng đồng người Việt hải ngoại. Nếu lời phát biểu dè bỉu người Việt hải ngoại là đám tha phương cầu thực của ông trước đây có thể được coi như một câu nói lỡ lời và đáng được tha thứ thì lá thư mang tính khinh miệt cờ vàng vừa qua của ông là một hành động cố tình và khờ khạo đến mức người viết không thể nào tin được một người có học vị và phẩm trật cao trọng như một vị hồng y dại dột như vậy. Đọc tiếp...