Friday, August 1, 2008

Lê Thị Công Nhân Muôn Triệu Đóa HồngKính em tặng đóa hoa lòng
Đóa Hồng muôn triệu vườn hồng là Em
Tên em mãi nhớ không quên
Người trong lao lý nhưng tên đời đời
Tên Người loan khắp mọi nơi
Mong ngày dân chủ rạng ngời Công Nhân !!!

Đọc tiếp...