Monday, August 11, 2008

Hà Nội Mùa Này Lắm NhữngTin XuiSống với lũ chó dại bao nhiêu năm, tôi thừa kinh nghiệm để đối phó. Nếu châm ngôn nước ngoài bảo: "Đối với hổ phải tránh xa 3 bước, đối với thằng say rượu tránh 7 bước"... thì với lũ chó săn cộng sản phải tránh xa... trăm bước, vì sự ác độc của chúng nó lên tận đỉnh điểm.
Đọc tiếp...