Friday, October 10, 2008

Chuyện chỉ có ở "lờ đờ" Việt NamKhi chị Yến ngơ ngác hỏi lại:
- Ô, thế Hoàng Sa, Trường Sa không phải của Việt Nam mà là của Tàu khựa à? Sao 50 năm qua các ông không công bố cho toàn thế giới biết? Tôi đang làm việc với người Việt hay người Tàu vậy? Tôi đang ở Việt Nam hay ở đất Tàu vậy?
Đọc tiếp...