Wednesday, October 29, 2008

Sách Mới Của Nhà Văn Trần Khải Thanh ThủyNhà văn - nhà thơ Trần Khải Thanh Thủy viết nhiều, rất nhiều, có đến 20 tác phẩm, nếu kể cả các bài báo thì khoảng 10.000 trang giấy, qua nhiều thể loại, đề tài. Nhưng vấn đề không phải là số lượng mà là nội dung, chúng tôi muốn nói đến tâm tư một phụ nữ bình thường trở thành nhà đấu tranh Dân Chủ mang tên Trần Khải Thanh Thủy.
Đọc tiếp...