Thursday, November 6, 2008

Trần Khải Thanh Thuỷ và Song hỉ lâm mônVà bây giờ như một sự bù đắp của số phận. Ngày 3-11 -2008 này, hai cuốn sách mới của chị cùng một lúc lại tiếp tục ra mắt ở Mỹ (sau cuốn " Viết từ hang đá nhỏ lệ cùng dân" khi chị còn ở trong tù) đó là: "Hồ Chí Minh nhân vật trăm tên, nghìn mặt" và "nghĩ cùng thế sự". Theo lời chị tâm sự: "Sẽ góp phần xoá bỏ huyền thoại Hồ Chí Minh, cùng lột bỏ tấm voan trinh bạch mà đảng cộng cố tình phủ lên mình 78 năm qua".
Đọc tiếp...