Wednesday, November 12, 2008

Lê Thị Công Nhân, dòng máu của Triệu TrưngChị theo gương dòng máu của những phụ nữ bất khuất Triệu Ẩu, Trưng Trắc, Trưng Nhị, hay gần hơn là dòng máu của Nguyễn thị Giang, Nguyễn Thị Bắc. Chị làm vinh danh cho hàng ngũ phụ nữ Việt Nam bên cạnh những nam nhi ưu tú khác đang dấn thân đấu tranh với cùng một mục đích giải phóng quê hương thoát ra khỏi một chế độ đang làm cho đất nước tụt hậu về mặt văn hóa và đạo đức trước sự tiến bộ nhanh chóng của thế giới trên con đường dân chủ và tôn trọng nhân quyền.
Đọc tiếp...