Tuesday, January 13, 2009

Thác Bản GiốcĐất biên giới vạn lần ta yêu dấu
Nơi in bóng hình, sông núi, ông cha
Thêm cháy ruột mong mọi người vững bước
Bắt độc tài đền tội trước can qua

Đọc tiếp...