Tuesday, January 20, 2009

Trần Khải Thanh Thủy - Với Xuân HươngHai thế kỷ qua đọc thơ bà
Cả làng, cả tổng khúc khích vui
Bởi ai cũng thấy mình trong đó
Cười chán ngẫm ra hoá ngậm ngùi

Đọc tiếp...