Saturday, February 7, 2009

"Ôi những cánh đồng quê chảy máu"Nhiều người, sống qua các thời đại Pháp, Nhật, Mỹ xâm chiếm, so sánh:
Ngày xưa ai cũng kêu thằng Nhật ác, bắt dân nhổ lúa để trồng đay, làm cho hai triệu người dân Việt Nam chết đói năm 1945, nhưng Nhật còn trả được 50 kg gạo một đầu người cho một sào lúa, và khi đay được thu hoạch còn mua của dân để dân có tiền đong gạo. Còn ngày nay, công an đảng, chính quyền các cấp từ xã đến huyện, tỉnh còn ác hơn cả giặc Nhật.
Đọc tiếp...