Sunday, February 15, 2009

Đầu xuân du hí, đã gặp... du cônTôi báo cho các anh biết, tôi đến nhà chị Thuỷ chúc tết, vô tình gặp anh chị Nhàn, Lộc ở đây, chứ chúng tôi không hẹn trước gì. Ăn xong, chúng tôi sẽ về. Còn các anh cậy khoẻ, cậy đông cậy có luật pháp trong tay muốn bắt thì cứ bắt, chứ nếu mời là tôi không đi đâu đấy...
Đọc tiếp...