Sunday, February 22, 2009

Đảng taĐảng ta khốn nạn như dầu bẩn, như phân tươi
Đầu năm, xuân mới đã hai lần hành
Đảng ta là cứt nát bọc ni lon
Là tiểu nhân, bỉ ổi, là đủ trò thối inh
Công an đảng thật là kinh
Xin tung lên mạng để bà con tỏ tường

Đọc tiếp...