Tuesday, February 24, 2009

Chẳng phải thiện nhânTổng bí vì sao lại sang Tàu
Nhỏ to bàn bạc đến là lâu
Chọn chước chư hầu quen lệ nhỉ
Xiêu lòng bành chướng thật mưu sâu...

Nghe xong, ông gật gù nhớ lại:
-Ừ, phải, chính tên này chứ không phải ai khác là kẻ đã thoả hiệp chữa lại cột mốc biên giới với Trung Quốc từ sườn núi lên đỉnh núi làm thiệt của Việt Nam mình gần 1000 km2 đường biên.
Đọc tiếp...