Tuesday, March 3, 2009

Cảm ơn các mạnh thường quânKhông riêng gì nhà văn Trần Khải Thanh Thủy cảm nhận được lòng quý mến của quý vị dành mà còn nhiều anh em dân chủ khác cũng được quý vị ít nhiều đã an ủi giúp đỡ. . Đọc tiếp