Monday, March 30, 2009

Bác lại ợ chuaĐêm qua Bác lại ợ chua
Ợ ra một bãi, thối chua mút mùa
Nhìn xem rõ của bác chưa?
Ăn bẩn, dối trá, ợ ra đằng mồm

Ba đình sớm nóng, chiều nồm
Giữa lòng lăng , bác ...lồm cồm bò ra
Xác thây dính chút gió mùa
Đêm về bác bỗng ... ợ chua khắp sàn Đọc tiếp