Monday, March 30, 2009

Học đi mà nhớ mãiCứ bảo: "Trẻ thơ như búp trên cành, biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan", vậy mà có để yên cho các cháu ngoan ngoãn theo hướng tự nhiên đâu, cứ phải hư theo tư tưởng nhồi sọ, giáo điều của một lũ ăn trên, ngồi trốc, thừa chữ, thiếu kiến thức như thế này mới được yên thân.Đọc tiếp