Thursday, March 26, 2009

Văn Hóa Ba Đình

Tài Nông mà Đức cũng Nông
Đức cống là Mạnh do công bác Hồ


Đây là thư Thuỷ gửi cho luật sư Bùi Kim Thành, thư kèm hình ảnh văn hóa Ba Đình. Nhà Thuỷ bây giờ căng thẳng lắm, Thuỷ và ông xã phải thay nhau thức để bảo vệ ngôi nhà nhỏ của mình, vì thế mệt và oải lắm.
Xin xem tác phẩm văn hóa Ba Đình