Saturday, August 11, 2007

Thơ Hồ Xuân Hương mới phát hiệnSau đây là 1 trong 4 bài thơ mới phát hiện mà tôi khẳng định là của bà và mạo muội lạm bàn thơ bà. Rất mong các bậc đàn anh, các lão làng, độc giả yêu quý Xuân Hương chỉ giáo.

Đọc tiếp...