Saturday, January 5, 2008

Đêm chong đèn ngồi hóng chuyện- Trước khi cầm bút, con tôi đã là giáo viên, dạy người trước tiên phải dạy mình, nó không bao giờ dám nói láo, vu khống đặt điều, bỉ ổi khốn nạn cho ai...
Đọc tiếp...