Sunday, February 17, 2008

Ôi Việt Nam, Xứ Sở Mù Loà !Rồi: "Động đến chính trị, chính em làm gì, chúng nó có chính quyền, có bạo lực trong tay, mình chỉ là đàn bà, con gái, l. vừa bằng cái bát úp, có phải Nữ Oa - bằng ba mẫu ruộng đâu mà đòi đội đá vá trời ?". Đọc tiếp...