Tuesday, March 11, 2008

Lê Thị Công Nhân ! Em là hoa Hướng DươngEm đã hy sinh chẳng uổng công
Nghiêng mình xin nhớ mãi Công Nhân
Anh thư thời đại xin ghi khắc
Mãi mãi em là hoa hướng dương

Đọc tiếp...