Friday, March 14, 2008

Trò chuyện cùng nhà văn Trần Khải Thanh Thủy(!)-Tất nhiên, "đảng là cuộc sống của tôi" mà lại. Suốt thời gian co ro nằm ngục, cho đến cả ngày ra xử cũng như hiện tại, đảng toàn bắt tôi làm những trò khỉ. Giam tôi suốt 9 tháng 10 ngày lại bắt tôi phải viết cam đoan không được tiết lộ bí mật trại giam(!) Cướp bóc đồ đạc phương tiện, tài liệu làm việc của tôi cũng như của chồng và con gái tôi hết lần này lần khác (trị giá không dưới 100 triệu) lại bắt tôi phải thừa nhận đó là việc làm sáng suốt và đúng đắn, hợp đạo lý, lòng người, nhằm giúp tôi tỉnh ngộ, sớm trở về với chính nghĩa... nhân dân, không đi chệch đường lối, đạo đức của đảng. Đọc tiếp...