Wednesday, May 21, 2008

Luật sư Lê Thị Công Nhân không cô đơnKhông cô đơn đâu, thưa luật sư Lê thị Công Nhân. Xu thế chánh tri dân chủ hóa toàn cẩu, tự do hóa kinh tế hoàn vũ và nhứt là đồng bào quốc nội và hải ngoại, kể cả nhiều tổ chức và nhân vật ngoại quốc đứng bên cạnh Cô và hành động giúp Cô.
Đọc tiếp...