Sunday, May 25, 2008

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và giải Hellman-Hammet"Mình rất ngỡ ngàng, không tin đó là sự thực. Mình chỉ nghĩ là mình mới ra tranh đấu thôi, mọi người đều bảo mình dũng cảm, nhưng thực ra, cái mầm mống nổi loạn nó đã có trong mình từ lâu. Bà con mình trông đợi mình như thế mình không thể nào làm gì khác. Nhiều người nhìn thấy nhưng không dám nói, thì mình nói ra những cái trung thực, nói thay cho nỗi lòng tâm tư của rất nhiều người ở trong nước."
Đọc tiếp...