Saturday, August 30, 2008

Cuồng Ngôn ...Cậu cháu cãi văng tê,
-Anh cháu bảo "tôi lấy vợ" là "vơ lấy tội", tội gì mà vơ.
Nghe cháu trả lời, ông chú nóng mắt :
- Thế còn mày, không định theo gương anh chứ ?
Thái cười bả lả:
Cháu thì khác, muốn vơ lấy tội mà chẳng ai cho vơ.
Đọc tiếp...