Thursday, September 4, 2008

Vài nét về ngôi đền thi ca Việt NamDo không khí thiếu tự do, dân chủ mà nhà văn không được quyền tự do tư tưởng, tự do sáng tác. Do bị đảng cộng sản áp đặt và đè nén, cùng nỗi ám ảnh từ nghìn năm trước mà họ phải “Tâm hệ nhất xứ, thủ khẩu như bình” nghĩa là buộc trái tim lại, miệng giữ kín như hũ nút để tồn tại, sống còn. Nếu làm ngược lại, bung trái tim ra, miệng nói theo những lời trái tim mách bảo thì thể nào cũng bị đảng kết tội phản động, chống đảng và bị đảng tịch thu tác phẩm.
Đọc tiếp...